24/7

NONSTOP PRÍSTUP

Klient získa z ľubovoľného miesta, z práce, z domu či zahraničia nepretržitý prístup k informáciám o firmách, produktoch, kauzách, ľuďoch či aktuálnych problémoch.

450+

 VIAC AKO 450 ZDROJOV

K prístupu do databázy, vytváranej z viac ako 450 pravidelne sledovaných zdrojov, stačí iba pripojenie na internet.

100%

EFEKTÍVNE ROZHODOVANIE

Zadaním kľúčového slova alebo inak špecifikovanej podmienky výberu, sú okamžite k dispozícii články a informácie pre podporu správneho rozhodnutia.

24 hodinový prístup do databázy SIAC PLUS I Priebežne aktualizovaná databáza I Informácie sú získavané veľmi jednoduchým spôsobom zadaním vhodných kľúčových slov I Automatické skloňovanie v slovenskom jazyku


UŽ 25 ROKOV NA TRHU!

spoločnosť Slovakia Online umiestňuje do svojej databázy každý deň tisíce informácií


Slovakia Online s.r.o. vznikla v roku 1995, odkedy úspešne pôsobíme na slovenskom trhu. V roku 1995 spoločnosť iniciovala založenie Slovenského Informačného a Analytického Centra (S.I.A.C.). Zmyslom tohto projektu bolo vytvorenie a vyhľadávanie v plnotextovej databáze informácií. Nástupca tejto databázy, aplikácia SIAC plus umožňuje rýchly prístup k informáciám z denníkov, týždenníkov, regionálnych periodík, televízií a rádií, webových zdrojov či sociálnych sietí.

V roku 2014 sme sa stali 100% vlastníkom spoločnosti STORIN plus s.r.o., čím nám pribudli databázy informácií siahajúce až do roku 1990 a od 1.1.2018 fungujeme ako jedna spoločnosť Slovakia Online s.r.o.

Používame sofistikovaný software pre prácu s informáciami, čím maximalizujeme relevantnosť výsledkov. Aktualizácia dát prebieha v nočných hodinách a niekoľkokrát v priebehu dňa.

Disponujeme najkomplexnejším elektronickým archívom s plnými prepismi článkov a spravodajských či publicistických relácií .

Naše technológie zabezpečujú jednoduché vyhľadávanie informácií s podporou skloňovania a časovania.

SLOVENSKO

Medzi našich klientov patria banky, kapitálové spoločnosti, obchodné spoločnosti, výrobné podniky, poisťovne, PR agentúry, politické strany, štátna správa, neziskové organizácie.

ZAHRANIČIE

Spoločnosť Slovakia Online je členom FIBEP - medzinárodnej organizácie monitorovacích spoločností. Okrem slovenského monitoringu, môžeme pre Vás vďaka našim partnerom zabezpečiť monitoring médií z ďalších viac ako 40 krajín sveta.

MEDIÁLNA PODPORA

Slovakia Online popri obchodných aktivitách mediálne podporuje niektorých klientov a ich významné akcie. Slovenskú filharmóniu, Ligu proti rakovine, OZ Plamienok, Hodina deťom, SIAF, festival Pohoda či Hovorca roka.NAŠE CERTIFIKÁTY