Oplatí sa Vám mediálna analýza? 4 typy firiem, ktoré by analýza mediálneho trhu mohla zaujímať!

Oplatí sa Vám mediálna analýza? 4 typy firiem, ktoré by analýza mediálneho trhu mohla zaujímať!

Mediálne analýzy sú určené pre klientov, ktorí chcú zistiť, ako ich vníma verejnosť a najmä médiá. Pripravuje skupina odborníkov na základe individuálnych požiadaviek. Súčasťou analýz je prehľad o medializácii spoločnosti, jej predstaviteľov, prípadne konkurencie.

Pri vyhodnocovaní pracujeme s kvantitatívnymi a kvalitatívnymi metódami a forma dodania analýzy bude zodpovedať Vašim potrebám a požiadavkám. Mediálna analýza tak poskytne ucelený a komplexný pohľad na vybranú tému v určitom časovom období, kde hľadáme témy, ktoré rezonovali najviac.

Nie je dôležité, či pôsobíte v oblasti bankovníctva, poisťovníctva, v oblasti priemyslu a poľnohospodárstva, prípadne v štátnych inštitúciách alebo mimovládnych organizáciách. Mediálna analýza pomôžeme odhaliť hlbšie súvislosti a odkryje mediálny obraz Vašej spoločnosti.